نماد سایت توییتر بورس

درآمد کارگزاری آرمون بورس در سال 1400

لوگو کارگزاری آرمون بورس ایران

بررسی گزارش هیئت مدیره کارگزاری آرمون بورس در سال 1400

کارگزاری آرمون بورس در سال 1371 به عنوان اولین کارگزاری خصوصی کشور آغاز به کار کرده است.

سال 1395 کارگزاری آرمون بورس تحت مالکیت سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قرار گرفت.

رتبه کارگزاری به گزارش هیئت مدیره این کارگزاری در سال 1400 به رتبه 15 ارتقا یافته است.

تعداد پرسنل کارگزاری آرمون بورس:

 

درآمد کارگزاری آرمون بورس در سال 1400:

 

فایل کامل این گزارش را می توانید در گزارش هیئت مدیره کارگزاری آرمون بورس مطالعه کنید.

خروج از نسخه موبایل