نماد سایت توییتر بورس

درآمد کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان در سال 1400

لوگو کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان

بررسی گزارش هیئت مدیره کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان در سال 1400

شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان به عنوان یکی از کارگزاری های فعال در بورس ایران در سال 1384 تاسیس و سال 1387 نزد سازمان بورس به ثبت رسیده است.

در این گزارش به بررسی عملکرد این کارگزاری در سال 1400 و مقایسه آن با سال 1399 خواهیم پرداخت.

چند نفر در کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان مشغول به کار هستند؟

سهامداران شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان چه کسانی هستند؟

همانگونه که از نام این کارگزاری مشغول است سهامدار عمده این کارگزاری خود شرکت سرمایه گذاری ملی ایرانیان می باشد.

درآمد این کارگزاری در سال 1400 چقدر بوده است؟

همانگونه که در تصویر مشخص است درآمد این کارگزاری نسبت به سال قبل حدود 27 درصد کاهش یافته است و به عدد 71 میلیارد تومان تا 30 مهرماه رسیده است.

کارگزاری ملی ایرانیان چه رتبه ای بین 108 کارگزاری بورس دارد؟

ریبرندینگ کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایرانیان در سال 1400

کارگزاری مذکور در سال 1400 با تغییرات اساسی مواجه بود در زیر به ریبرندینگ این کارگزاری نگاهی خواهیم انداخت:

فایل کامل این گزارش را میتوانید در گزارش فعالیت هیأت مدیره 1400مطالعه کنید.

خروج از نسخه موبایل