نماد سایت توییتر بورس

درآمد کارگزاری آتیه در سال 1400

جزئیات گزارش هیئت مدیره شرکت کارگزاری آتیه

بررسی گزارش هیئت مدیره کارگزاری آتیه در سال 1400

 

شرکت کارگزاری آتیه به عنوان یکی از قدیمی ترین کارگزاری های موجود در بازار سرمایه، در سال 1374 ثبت شد.

این شرکت در سال 1387 مجوز فعالیت رسمی از سازمان بورس دریافت کرد.

درآمد کارگزاری آتیه در سال 1400:

نکته قابل توجه در صورت مالی سال 1400 کارگزاری آتیه رشد 23 درصد درآمد این کارگزاری در سال 1400 است.

در حالی که اکثر کارگزاری های بازارسرمایه با کاهش درآمد روبرو بوده اند.

درآمد این کارگزاری در سال 1400 به 55 میلیارد رسیده است،این درحالی است که در سال 1399 این عدد 44 میلیارد بود.

اطلاعات دیگر از گزارش هیئت مدیره کارگزاری آتیه:

فایل کامل این گزارش را می توانید در گزارش هیئت مدیره این کارگزاری مطالعه کنید.

خروج از نسخه موبایل