نماد سایت توییتر بورس

درآمد کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه در سال 1400

لوگو کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه

بررسی گزارش هیئت مدیره کارگزاری آرمون بورس در سال 1400

شرکت کارگزاری پارسیان کالای کشاورزی در سال 1383 به ثبت رسید.

در سال 1390 نام کارگزاری به آفتاب درخشان خاورمیانه تغییر یافت.

این شرکت در حال حاضر واحد فرعی شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی میدکو است.

سهامداران کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه:

 سود کارگزاری در سال 1400:

 

نقطه جالب در گزارش سالانه این کارگزاری، پرداختن به رسانه های مجازی بود!

این کارگزاری میزان پیشرفت خود در تلگرام و اینستاگرام را نیز در گزارش هیئت مدیره ذکر کرده بود.

 

در این فایل میتوانید گزارش کامل هیئت مدیره کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه را مشاهده کنید.

خروج از نسخه موبایل