نماد سایت توییتر بورس

درآمد کارگزاری بانک سپه در سال 1400

لوگو کارگزاری شرکت بانک سپه

بررسی گزارش هیئت مدیره کارگزاری بانک سپه در سال 1400

کارگزاری بانک سپه از سال 1346 شروع به فعالیت کرده است.

این شرکت در سال 1372 مجوز رسمی از سازمان بورس دریافت کرده است.

سهامداران شرکت کارگزاری بانک سپه:

تعداد کارمندان کارگزاری بانک سپه:

درآمد کارگزاری بانک سپه در سال 1400:

همانگونه که مشاهده میشود، درآمد این کارگزاری با 67 درصد ریزش مواجه بوده است.

بدین ترتیب شرکت در سال مای 1400 درآمد 42 میلیاردی برای خود به ارمغان آورده است.

در این فایل میتوانید گزارش کامل گزارش فعالیت هیئت مدیر بانک سپه را مطالعه کنید.

خروج از نسخه موبایل